Markförvärv

Hälsingland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen

Vi letar ständigt efter lämplig mark för kommande projekt.

Det kan vara mark för flerbostadshus, radhus, kedjehus eller friliggande villor och fritidshus. Vi hjälper till med allt det som rör genomförandet av markförvärvet.

Vill du exploatera din mark själv och behöver en samarbetspartner är vi även behjälpliga med till exempel projektutveckling och byggnation.

© Copyright - 2022 Engbergs